menu

Isfahan Mun.

این پروژه در مرکز داده شهرداری اصفهان در محل ساختمان سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان واقع در بلوار آئینه خانه اصفهان اجرا شده است.

این مرکز داده در سال 1393 در این سازمان ساخته شده است.

تمامی دوربین های موجود در این مرکز داده و نیز در بخش تاسیسات خنک کننده واقع در پشت بام این ساختمان بوش است. دوربین ها از نوع دام های داخلی، با قابلیت کامل IVA اجرا شده و آنالیز تصاویر کامل بوش روی ان اجرا شده است.

سیستم ذخیره سازی تصاویر بر اساس سرور و ذخیره ساز تحت شبکه و بر اساس نرم افزار نظارت تصویری Security Center اجرا شده است.

زیر ساخت شبکه مورد نیاز و کابل های Nexans  بر اساس استاندارد های موجود در مرکز داده و با نظارت ناظران و مشاوران محترم آن مرکز داده اجرا شده است. تمامی کابل کشی و لوله گذاری اجرا شده به صورت ساختار یافته و با بهترین کیفیت اجرا شده است که تصاویر آن را می توانید در زیر مشاهده کنید.


تصاویر نظارت تصویری مرکز داده شهرداری اصفهان

مطالب مرتبط:

Address:
Unit 32, 3rd Floor, Borje Saat, Fatemi Ave. Tehran, Iran.

Phone:
+98-21-88970294

Home About us Products Services Projects Knowledge base Multimedia News Contact us
Email:
Mobile:
CAPTCHA:
captcha