menu

Iran Telecomminication Research Center

این پروژه به صورت خدمات مشاوره و تعمیر و نگهداری در مرکز تحقیقات مخابرات ایران، واقع در خیابان کارگر شمالی در تهران اجرا شد.

با توجه به سیستم موزاییکی اجرا شده در محل این مرکز، مجموعه ای از دوربین های بوش به همراه سایر برنده ها اجرا شده است و برای نظارت مرکزی از سیستم Genetec Omnicast استفاده شده است.

جهت رفع مشکلات دید عمومی مرکز، از دوربین های VG5-7230 استفاده شد، و تعداد 3 دوربین به مجموعه دوربین های نظارتی مرکز و روی دکل ها نصب شد.

بخش قابل توجهی از قریب به 200 دوربین به کار رفته در این مرکز نیاز به بازبینی در زوایای دید و نیز تعمیر و نگهداری اولیه داشت.

سرور ها و استوریج ها مجدد به روز شده و تعمیرات اساسی روی آن ها به انجام رسید.

نقشه ازبیلت نظارت تصویری توسط واحد فنی و مهندسی شرکت راگا ایمن ترسیم شده و در اختیاز کارفرمای محترم قرار داده شد.

سیستم شبکه اجرا شده در مواردی نیاز به بازبینی در VLAN ها و نیز در اجرای شبکه در بخش بیرونی داشت که موارد با تعویض کافو های محیطی و نیز بررسی مجدد فیبر های اجرا شده تصحیح شد.

چند ساختمان اقماری این مرکز توسط فیبر به مرکز متصل شده و به کمک دوربین های بوش مجهز به سیستم نظارت تصویری شده و به صورت یکپارچه با سیستم موجود تحت نظارت یکپارچه قرار داده شدند.

کلاینت های استفاده شده به روز شده تا مشکلات نمایش تصاویر در ویدیو وال مرکزی واقع در اتاق نظارت کاهش بایند.


تصاویر پروژه نظارت تصویری مرکز تحقیقات مخابرات ایران

مطالب مرتبط:

Address:
Unit 32, 3rd Floor, Borje Saat, Fatemi Ave. Tehran, Iran.

Phone:
+98-21-88970294

Home About us Products Services Projects Knowledge base Multimedia News Contact us
Email:
Mobile:
CAPTCHA:
captcha